+372 433 3608, +372 56 24 0049

Teenused

VILJANDI TALUPIDAJATE LIIT

OSUTAME  FÜÜSILISTELE  JA  JURIIDILISTELE  ISIKUTELE  KAASAEGSE  RAAMATUPIDAMISE   TEENUST.  

HINNAKIRI

Teenuse  täpne  maksumus  sõltub  järgnevast:

  • raamatupidamise  dokumentide  arv  (ostuarved,  müügiarved,  kviitungid  jms),
  • töötajate  arv,
  • muud  lisateenused  (deklaratsioonid,  statistikaaruannete  arv,  majandusaasta  aruanne  jne.)

    Vahendame informatsiooni:

  • Põllumajandustootjatele vajalikku igapäevast informatsiooni vahetult ja trükiste ning ajakirjanduse kaudu.
  • Korraldame teabe- ja infopäevi
  • Taime-,loomakasvatuslike,- finantsmajanduse- ja metsamajanduslike lahenduste leidmiseks korraldame maakondlikke ja üleriiklikke teabe ja infopäevi, koolitusi ja kursuseid