+372 433 3608, +372 56 24 0049

Uudised

Trükised

Tasuta saadav kirjandus.

Praegu  on  Nõuandekeskuses  saadaval  veel  tasuta  kirjandust:

 1. Põllumajandusturundus.  Tiiu  Ohvril.  Teooria  ja  lisaväärtust  loova  tootja  turundustegevus
 2. Väikeettevõtja  turundusest. Tiiu  Ohvril.  Kuidas  suurte  tegijate  vahelt  välja  paista?
 3. Pärandkultuur – LOODUS  JA  INIMENE.  Välja  andnud  põllumajandusministeerium.
 4. Vanade  pargipuude  hooldamine.  Aino  Mölder
 5. Energiavõsa.  Käsiraamat  tõhusast  biomassi  tootmisest  kasutades  keskkonnaohutult  reovett  ja  selle  jääkmuda.
 6. Põllumaade  metsastamine.  põllumaade  metsastamise  metoodiline  juhend.  keskkonnaministeerium
 7. Leaderi  edulood  Euroopa  Liidus  käsiraamat.  Välja  andnud  põllumajandusministeerium.
 8. Taimekasvatuse  areng  2007-2011  ja  valdkonna  rakendusuuringud. Põllumajandusministeerium
 9. Tehis-märgalad:  põllumees puhastab  vett:
 10. Tritikale 2012.  Maarika  Alaver,  Enn  Jaama,  Ülle
 11. Küülikukasvatus I  Salme  Mitt,  Lembit  Lepasalu,  2013
 12. Silo  Keemiline koostis  ja  toiteväärtus.  Andres  Olt.  2013
 13. Terve  loom  ja  tervislik  toit  2013.  Eesti  Maaülikool  kogumik
 14. Õlitaimed  seemnete  ja  neist  valmistatud  söötade  keemiline  koostis  ja  toiteväärtus.2013  Helgi  Kaldmäe.